Máy chà sàn ngồi lái Kumisai KMS 90B -12%
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 50D -32%
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 50C -31%
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 70D -22%
Máy chà sàn liên hợp  Kumisai KMS 70C -23%
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 65B -25%
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 75E -17%
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 75B -20%
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 45B -19%
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 202 -17%
Máy chà sàn liên hợp mini Kumisai KMS-180 -25%
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS201 -29%
Máy chà sàn công nghiệp Kumisai KMS 004 -24%
Máy chà sàn công nghiệp Kumisai KMS 523 -27%
Máy chà sàn công nghiệp Kumisai KMS 88 -23%
Máy chà sàn công nghiệp Kumisai KMS 522 -32%
Máy chà sàn công nghiệp Kumisai KMS 22 -19%
Máy chà sàn cầm tay Kumisai KMS1500 -52%
Máy chà sàn cầm tay Kumisai KMS 600 -50%
Lên đầu
0983183077