Máy chà sàn Clepro CSW17G -27%
Máy chà sàn-thảm Clepro CS17B -25%
Máy chà sàn thảm CleproX CX-250T -33%
Máy chà sàn đơn CleproX CX-250B -24%
Máy chà sàn đơn Clepro X CX-200T -24%
Máy chà sàn ngồi lái Clepro C100B -20%
Máy chà sàn liên hợp Clepro C50B -18%
Máy chà sàn liên hợp Clepro C50E -19%
Máy chà sàn liên hợp Clepro C45E -29%
Máy chà sàn liên hợp Clepro C35B -18%
Máy chà sàn liên hợp Clepro C35E -25%
Máy chà sàn ngồi lái CleproX X80B -17%
Máy chà sàn liên hợp Cleprox X55B -24%
Máy chà sàn liên hợp CleproX X55E -22%
Máy chà sàn liên hợp CleproX X35B -18%
Lên đầu
0983183077