Máy mài sàn bê tông Karva KVG-6 -18%
Máy chà sàn tạ Karva KVG-17E -18%
Máy chà sàn tạ Karva KVG-17F -15%
Miếng gắn phíp máy chà sàn -50%
Cần điều khiển máy chà sàn -28%
Máy chà sàn liên hợp Lavor Free Evo 50B -20%
Máy chà sàn liên hợp Lavor Free Evo 50E -26%
Máy chà sàn Clepro CSW17G -27%
Máy chà sàn-thảm Clepro CS17B -25%
Máy chà sàn thảm CleproX CX-250T -33%
Máy chà sàn đơn CleproX CX-250B -24%
Máy chà sàn đơn Clepro X CX-200T -24%
Lên đầu
0983183077