Máy chà sàn ngồi lái Kenper Hussar 870B -6%
Máy chà sàn ngồi lái Kenper Ranger 670B -8%
Máy chà sàn liên hợp Kenper Smart 520B -17%
Máy chà sàn đơn Supper Clean SC 522 -24%
Lá cao su máy chà sàn liên hợp -28%
Máy chà sàn ngồi lái Clepro C100B -20%
Máy chà sàn liên hợp Clepro C50B -18%
Máy chà sàn liên hợp Clepro C50E -19%
Máy chà sàn liên hợp Clepro C45E -29%
Máy chà sàn liên hợp Clepro C35B -18%
Máy chà sàn liên hợp Clepro C35E -25%
Máy chà sàn ngồi lái CleproX X80B -17%
Máy chà sàn liên hợp Cleprox X55B -24%
Máy chà sàn liên hợp CleproX X55E -22%
Máy chà sàn liên hợp CleproX X35B -18%
Máy chà sàn ngồi lái Kumisai KMS 90B -12%
Lên đầu
0983183077